Skróty:
OPT - Otwarty Program Technologiczny
NT - Nowe Technologie
FTRyś - Polska Fundacja Technologiczna Ryś

© 2014

Otwarty Program Technologiczny

Krok pierwszy: rejestracja uczestników, promocja programu, narzędzia wsparcia

Krok drugi: wdrożenie programu badawczego

Podsumowanie etapu drugiego. Jeśli wnioski będą pozytywne, wdrożenie programu dla wszystkich chętnych w całym kraju.

Cel: zaangażowanie 1.000.000 uczestników w projekty techniczne

i wytworzyć możliwie największą ilość nowych polskich technologii technicznych

Polska pozycja na świecie w 2014r

Krótkie podsumowanie na start.


Nagrody Nobla - 6os
Uczelnie Wyższe - 301 pozycja UW w światowym Top500

W skrócie Otwarty Program Technologiczny to:

Drobne wsparcie finansowe za prace przy projektach tworzących nowe technologie, lepsze od istniejących na świecie lub całkiem autorskie.

Narzędzia informatyczne badające postęp prac, konkursy zwiększające zaangażowanie, świadectwa potwierdzające zaangażowanie przy projektach.

Pełna ścieżka rozwoju kariery zawodowej: pomysł, projekt opensource, inwestycja w projekt i start nowej firmy, wyjście na rynek kapitałowy

Lokalizacja nowej firmy w specjalnej strefie lub strefach wspomagających rozwój nowych firm.

Główne cele to:

Inicjacja i konsekwentna realizacja długofalowego rozwoju Polski jako lidera najnowszych technologii w świecie.

Wzrost poziomu kształcenia wyższego w Polsce.

Umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego osobą wchodzącym lub wykluczonym z rynku pracy

Poprzez zaangażowanie w projekty, przygotowanie uczestników programu do pracy w zespole, zdobycia umiejętności pozwalających na świadomy start w biznesie, przygotowanie światowej klasy specjalistów w swoich dziedzinach.

Otwarty Program Technologiczny w Akcji

Wsparcie w wytwarzaniu nowych technologii - portal prowadzenia projektów, tablica współpracy, narządzia nadzoru. Projekty z: informatyki, elektroniki, robotyki, chemii, biologii i innych technicznych oraz projektów łączących te dziedziny nauki. Zapewnienie eksperckiego nadzoru nad prowadzonymi projektami.

Wprowadzenie przejrzystego systemu oceny projektów, z naciskiem na swobodę w tematach przedsięwzięć pod warunkiem tworzenia rozwiązania którego nie ma na świecie lub tworzenie rozwiązania lepszego niż istniejące.

Zapewnienie drobnego finansowania dla uczestników zaawansowanych projektów jako zachęty do zwiększonego wysiłku przy wytworzeniu finalnego produktu, w tym zachęcenie zdolnych, kreatywnych osób do realizacji projektów jako alternatywy do prac nie związanych z ich talentami takich jak: prace dorywcze, korepetycje i inne zajęcia powiązane z drobna pracą zarobkową.

Przygotowanie pakietu zobowiązań Stref Technologicznych wspierających rozwój prowadzonych projektów, w tym pozyskanie funduszy na finansowanie lokali dla projektów najbardziej perspektywicznych, preferencje podatkowe dla nowo zakładanych firm będących efektem działalnia Programu, systemowe ułatwienie w testowaniu wytwarzanych technologii poprzez angażowanie lokalnej społeczności i zasobów miasta

Ograniczone działanie regulacji koncesjonowanej działalności dotyczącej Projektów Nowych Technologii w Strefie Technologicznej.

Stworzenie publicznego rankingu szkół wyższych prezentującego ilość zakończonych i prowadzonych projektów jako głównego kryterium oceny przygotowania zawodowego specjalistów światowej klasy.

Umożliwienie prowadzenia projektów otwartych, uczelnianych, miedzy uczelnianych, tajnych. Wyższe punktowanie projektów: interdyscyplinarnych, skupiających uczestników z wielu miejsc Polski (również Polonii z Litwy, Ukrainy, Białorusi ), prowadzonych przez młodych pracowników naukowych, doktorantów, doktorów lub zdolnych studentów delegowanych przez uczelnie.

Wspomaganie uczestników uczelnianego partycypowania w programie z transparentnym systemem wnioskowania.

Generowanie przez Fundacje świadectwa prezentującego uczestnictwo w projektach jako potwierdzenie praktycznych umiejętności uczestników projektów.

Korzyści dla uczestników

 1. drobne finansowane w czasie prac nad projektem
 2. zdobyte praktyczne doświadczenie przy tworzeniu zaawansowanych technologii
 3. doświadczenie i wiedza w nowo wytworzonej technologii, jako klucz szybkiego awansu i satysfakcjonującej kariery zawodowej na rynku polskim i światowym
 4. finansowe wynikające ze skomercjalizowania projektu
 5. preferencyjne warunki prowadzenia i rozwijania projektów w powiecie piskim, w miejscu spokojnym z piękną florą i fauną

Korzyści dla młodych pracowników naukowych i studentów

 1. drobne korzyści finansowe koncentrujące uwagę na rozwijaniu swoich talentów
 2. zasoby ludzkie do prowadzenie dużych projektów, również interdyscyplinarnych
 3. wytworzenie technologii mogących być podstawą przyszłej kariery naukowej
 4. wzrost znaczenia dla uczelni
 5. transparentny i otwarty system prowadzenia projektów

Korzyści dla uczelni

 1. wzrost znaczenia uczelni z prężnie działająca kadrą naukową
 2. praktyczne przygotowanie studentów do przyszłej pracy i nowych wyzwań technologicznych
 3. łatwiejsze dostosowanie programu nauczania do zmiennych realia rynkowych
 4. oparty na projektach system kształcenia

Korzyści dla przedsiębiorców i firm

 1. możliwość zainicjowania prac nad projektami, które być może perspektywiczne, ale z różnych względów nie mogą być realizowane w firmie
 2. dostęp do szerokiego spectrum specjalistów, w tym również młodych ludzi z doświadczeniem
 3. możliwości pozyskania/rozwoju technologii bazujących na gotowych projektach, jak również na osobach uczestniczących przy ich tworzeniu

Korzyści dla gmin Strefy Technologicznej

 1. centrum przepływu nowych technologii
 2. promocja w całym kraju
 3. uczestnicy projektów przyjeżdżający do miasta
 4. powstawanie firm tworzących nowe technologie
 5. punkt wyjścia dla przyszłego parku technologicznego, wyższej uczelni, inkubatora technologicznego, lub lepsze wykorzystanie istniejących
 6. korzyści dla mieszkańców wynikające z napływu osób: zaangażowanych w projekty, wspomagających prowadzenie, wspomagających finansowanie, zainteresowanych wykorzystaniem ograniczeń koncesyjnych
 7. korzyści dla mieszkańców wynikające z dostępu do najnowszych technologii
 8. wytworzone technologie, a szczególnie ich twórcy w późniejszych etapach będą potrzebowali wsparcia specjalistów z wielu dziedzin