Skróty:
OPT - Otwarty Program Technologiczny
NT - Nowe Technologie
FTRyś - Polska Fundacja Technologiczna Ryś

© 2014

Fundator Marcin Kwiatkowski

Manager, twórca technologii, programista od 13 roku życia. Autor i współautor programów, systemów i gier komputerowych. Współprowadzący i uczestnik konferencji, kongresów oraz stowarzyszeń. Pasjonat informatyki, kolekcjoner 8bit i 16bit komputerów. Miłośnik demo scene.Międzynarodowe osiągnięcia

Vice-mistrz świata w programowaniu w Javie. Konkurs International Java Masters Competition 2005, kategoria „Professional”, wspólnie prowadzony przez Sun i Siemens. Leipzig, Germany, August 16, 2005.

Światowy Pół-finalista w konkursie Microsoft ImagineCup Egypt 2009, kategoria Design Competition.

Specjalista w

budowie systemów informatycznych; optymalizacji i naprawie systemów informatycznych; programowaniu w Java; sprzętowym urządzeniach Java; metodologii Java i jej rozwijaniu; zarządzaniu projektami;

Słowo wstępu od Fundatora

Idee Otwartego Programu Technologicznego stworzyłem w 2010 roku, jako Inicjatywa Technologiczna Ryś. Od początku Fundacja miała być formalnym narzędziem do realizacji misji i celów Programu.
Pod koniec 2011 roku, Program nabrał na tyle spójności, że rozpocząłem rozmawiać o nim z wieloma osobami, analizując przy tym różne aspekty projektu.
Brak zrozumienia przeplatał się z konstruktywnymi wnioskami, na przykład Strefa Technologiczna, ułatwiająca testowanie nowych technologii to efekt rozmów. Dopiero wizyta w Ministerstwie Gospodarki (w styczniu 2012 r.) uświadomiła mi, że Projekt ten, jest możliwy do realizacji i jest dla nas wszystkich ogromną szansą.
Chęć współpracy w realizacji od początku deklarowały gminy powiatu piskiego i Powiat. Udało się zorganizować konferencje gdzie szerzej przedstawiłem Inicjatywę. Najbardziej atrakcyjna dla samorządów jest Strefa Technologiczna, czyli miejsce lokowania firm technologicznych i testowania technologii. Oznacza to miejsca pracy, napływ przeważnie młodych bardzo wartościowych ludzi. Niestety ale kolejne 2 lata to bezsensowna strata czasu przez niekompetencje i brak wyobraźni kierownictwa samorządów. Po cyklu rozmów z gminami, były już wstępne deklaracje, że wszystkie gminy i powiat wejdą do projektu i razem ze mną założą Fundacje.
Po wakacjach 2 gminy zmieniły stanowisko i od nowa musiałem rozpocząć rozmowy. Zbliżał się koniec roku 2012, rada Powiatu piskiego podjęła decyzję o włączeniu się do Fundacji.
Na początku roku gdy rada gminy Pisz miała głosować nad wejściem do Fundacji, pojawiły się wątpliwości czy gminy mogą być Fundatorami w takiej Fundacji.
Prawnicy gminy Pisz byli przekonani, że można pod pewnymi warunkami, Orzysza że nie mogą wcale. Dopiero ekspertyza z biura analiz sejmowych rozwiązała problem, nie mogą i koniec.
Powiat ponoć mógł, dlatego też zaproponowałem zmianę koncepcji, wspólna Fundacja z Powiatem, gminy będą reprezentowane przez Powiat, była podjęta decyzja przez rade wystarczyło wprowadzić ją w życie.
Niestety zarząd Powiatu był innego zdania, Starosta Nowicki przysłał pismo, że zinterpretował intencje Rady Powiatu i skoro gminy nie mogą to wycofuję się z projektu.
Ja w tym czasie rozmawiałem z powiatem ełckim, który wydawał się bardziej światły. Po 2 miesiącach jakiś człowiek wstał na radzie Powiatu i powiedział, przecież powiat nie może zakładać takich fundacji, po kolejnych ekspertyzach okazało się że ma racje, powiat też nie może.
Byłem w szoku gdy przeczytałem paragraf Ustawy o Finansach Publicznych: Art. 45. Ze środków publicznych nie można tworzyć fundacji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.3)).
Co tu jest do interpretowania, nic, jedno jasne zdanie. Przy okazji na radach Powiatu w Ełku dowiedziałem się, że lepszym sposobem na eliminację bezrobocia, wyjeżdżającej młodzieży są prace interwencyjne - brawo, brawo Panie Tomaszu Czepułkowski. Zaskoczył mnie również Pan Starosta Piłat, który na spotkaniach Zarządu Powiatu deklarował wsparcie a na komisji wstrzymał się od głosu.
Powiat piski zawiódł podwójnie, odrzucił uczestnictwo w projekcie i to nie z powodów merytorycznych. 2 najwyższe bezrobocie powiatu piskiego w Polsce nie jest przypadkiem, są ludzie samorządu którzy z uporem maniaka utrzymują nędzę lokalnej społeczności.
Pozytywy: gmina Biała Piska wspierała mnie od początku, w Ełku członkowie Dobra Wspólnego również wspierali wdrożenie Programu oraz szereg wniosków na przyszłość. Postanowiłem zmienić całkowicie koncepcje Fundacji.

Od nas zależy nasza przyszłość, a Otwarty Program Technologiczny jest taką szansą. Uważam, że Polacy mają ogromny potencjał techniczny i trzeba go koniecznie wykorzystać. Należy zrobić to w sposób nowoczesny, mając na uwadze mechanizmy demokratyczne i wolność wyboru. Dookoła nas jest mnóstwo przedmiotów wyprodukowanych za granicą lub na zagranicznych licencjach. Z drugiej strony szereg młodych ludzi wyjeżdzających za granice w poszukiwaniu pracy. Należy odwrócić te tendencje, nadrobić stracony czas w rozwoju technologicznym, a z drugiej strony zaproponować ścięzkę rozwoju dla osób technicznie uzdolnionych.

Najwyższy czas wykorzystać nasz potencjał, koniec z marnowaniem talentów i blokującymi rozwój regulacjami. Każde pokolenie ma swój czas, wykorzystajmy nasz czas najlepiej jak potrafimy.

Nowe Technologie i Otwarty Program Technologiczny

Uczestnicy projektów będą pracowali nad zmieniającymi nasze codzienne życie rozmaitymi technologiami. Nowa lepsza bateria do telefonu komórkowego, ulepszona lub nowatorska Aparatura do diagnostyki medycznej, lepszy bardziej precyzyjny odbiornik GPS, nowe i lepsze oprogramowanie. To tylko przykłady, można je mnożyć, ważne jest to, że powstaną w naszym kraju. Skorzysta na tym również nauka i gospodarka, teraz naukowcy, studenci, specjaliści z różnych dziedzin będą mieli możliwość łączenia swoich umiejętności w projektach gdzie współpraca wielu profesji jest niezbędna do stworzenie nowoczesnego rozwiązania.


W Programie zastosowane jest kryterium, które zakłada iż: pod warunkiem ze powstanie rozwiązanie lepsze od istniejącego lub autorskie. Ponieważ pojęcie nowych technologii oraz innowacja zostały w mojej ocenie wypaczone, przytoczę kilka przykładów dla lepszego zrozumienia założeń programu.

Pozycjonowanie: dość popularna w ostatnim czasie usługa polegająca na dodawaniu wpisów o pozycjonowanej stronie WWW na innych stronach internetowych, po to by wyszukiwarka internetowa (najczęściej Google) właściwie skatalogowała informacje. Następnie gdy użytkownik wejdzie na stronę Google oraz wpisze słowo lub zdanie, które jest ważne dla pozycjonowanej strony to w wynikach ta strona pokaże się jako jedna z pierwszych.

Oprogramowanie Google, które kataloguje (nazwijmy je silnikiem wyszukiwania), według własnych algorytmów wchodzi na strony Internetowe, pobiera z nich treść, kataloguje ją i dostarcza mechanizm, który powoduje, że mimo tej ogromnej ilości informacji, po wpisaniu szukanej frazy linki do stron pojawiają się w ułamkach sekund.

Z perspektywy Otwartego Programu Technologicznego pozycjonowanie jest wykorzystaniem technologii, a nowa technologia, której budowę chcemy wspierać to stworzenie Silnika Wyszukiwania. Jeżeli chcemy aby pasował do naszych założeń Programu to musi być to silnik działający jak popularna Wyszukiwarka ale potrafiący również zrobić coś więcej, np.: przyjmować zapytania w formie bardziej ludzkiej lub potrafiący lepiej odnaleźć szukaną informacje. Taki projekt jest nową technologią lepszą od już istniejącej na Świecie. Pozycjonowanie to tylko usługa, silnik wyszukiwania lepszy od istniejącego jest nową technologią lepszą od istniejącej.


Edytor tekstu – jednym z najpopularniejszych jest Microsoft Word i Writer OpenOffice. W dużym skrócie jest to oprogramowanie, które umożliwia wprowadzanie tekstu, edycje, formatowanie. Umożliwia również dodawanie obrazków, wykresów, makr, elementów arkusza kalkulacyjnego, sprawdza pisownię. Z perspektywy Otwartego Programu Technologicznego stworzeniem nowej technologii będzie stworzenie nowego edytora tekstu, który oprócz istniejących funkcji w oprogramowaniu Word, Writer będzie miał co najmniej jedną funkcjonalność więcej.

Zespół, który zadeklaruje chęć stworzenia takiego programu, otrzyma podstawowe narzędzia do tworzenia oprogramowania, zaakceptowane przez ekspertów OPT. Zespół będzie musiał od podstaw zbudować wszystkie elementy tego oprogramowania. Będzie to prawdopodobnie oddzielny projekt komponentu edycji tekstu, który również musi mieć spełniony warunek (lepszy od istniejącego), kolejny projekt wykresów z warunkiem, kolejny moduł poprawnej pisowni (te podprojekty są projektami bez komercyjnej perspektywy, są potrzebne do innych projektów, ale są małe szanse, że zbuduje się na nich produkt/produkty, a w konsekwencji firmę. Z tego również powodu program dopuszcza uczestnictwo jednej osoby w 3 projektach jednocześnie), itd. Żaden z elementów nowego "Writera" nie może być skopiowany, lub wykorzystywać biblioteki już istniejące. Wszystkie komponenty programu muszą być zbudowane przez naszych uczestników od podstaw. Otwarty Program Technologiczny dopuszcza stosowanie rozwiązań znanych w świecie techniki ale muszą być one zaakceptowane przez ekspertów programu. Wyższej wymienione Technologie i Techniki są uznaną przez ekspertów programu bazą do tworzenia nowych technologii.


Projekty interdyscyplinarne: to technologie mające swoje źródło w fizyce, chemii, biologii, zmierzające do wytworzenia rozwiązania łączącego kilka dziedzin, np. w połączeniu z automatyką, elektroniką, informatyką, pod warunkiem stworzenia rozwiązania lepszego od istniejącego lub całkowicie autorskiego.

Przykłady: Bateria w telefonie komórkowym, czyli połączenie chemii, elektroniki i oprogramowania. Nadajnik i odbiornik radiowy nowego typu, ulepszonej lub autorskiego rozwiązania transmisji np. GSM, TV, SAT, GPS, lub innych. Projekty te będą łączyć więdzę specjalistów z fizyki, elektroniki i oprogramowania ale również innych inżynierii, np. Geodezji Satelitarnej i Nawigacji. Stosowane powszechnie urządzenia do diagnostyki medycznej również mogą być tematem projektu - połączona wiedza biotechnologów, elektroników i programistów.

Głównym założeniem Otwartego Programu Technologicznego jest tworzenie technologii przez uczestników Programu i używanie części lub całości technologii przez innych uczestników Programu. W przypadku projektów interdyscyplinarnych napotykamy problemy związane ze specyfikami różnych dziedzin techniki i technologii. W tym wypadku eksperci będą decydować, które rozwiązania uczestnicy mogą stosować jako bazę do tworzenia własnych rozwiązań. Eksperci będą również inicjować konkursy na stworzenie technologii, które innym uczestnikom projektów umożliwi swobodne wykorzystywanie technologii, bez konieczności stosowania komercyjnych lub opatentowanych zamienników.


Marcin Kwiatkowski

Z wielkim zainteresowaniem czytam Państwa uwagi, skargi, wnioski, nowe pomysły. Proszę je kierować na adres e-mail, lub listownie na adres Fundacji.

  • E-mail: marcin.kwiatkowski@ftrys.org