Skróty:
OPT - Otwarty Program Technologiczny
NT - Nowe Technologie
FTRyś - Polska Fundacja Technologiczna Ryś

© 2014

Kontaktuj się z Nami

Jeśli masz pytania dotyczące: Polskiej Fundacji Technologicznej Ryś, jej działań i prowadzonych projektów, możliwych dróg pozyskania finansowania, pytania dotyczące Otwartego Programu Technologicznego, kontaktuj się z nami.


  • Telefon: +48 87 307 07 09
  • E-mail: poczta@ftrys.org
  • Adres siedziby: Polska Fundacja Technologiczna Ryś, ul. Jagodna 3 Jagodne, 12-200 Pisz
  • Adres biura i Pracowni Młodych Mistrzów: Polska Fundacja Technologiczna Ryś, ul. Trzcinowa 24, 12-200 Pisz, na tyłach Kościoła
  • KRS: 0000505727
  • REGON: 281615577
  • NIP: 8491586886

Darowizny / Donations

Przez system PayPal/By System Paypal
Bezpośredniona na konto/Directly to bank account
Adress: Polska Fundacja Technologiczna Ryś, ul. Jagodna 3 Jagodne, 12-200 Pisz, Poland
Bank: 13 2030 0045 1110 0000 0391 4500
BIC/SWIFT: GOPZPLPW
Dziękujemy / Thank You

Czuj się swobodnie w kontakcie z nami